Det er vi som er

GJENBRUKEN

Dine valg utgjør en forskjell 💚
.
.
.
#gjenbruk #gjenbruksglede #gjenbrukergøy #brukt #kjøpbrukt #bruktbutikk #secondhand #thrift #thrifting #ikkekast #miljøvennlig #klimavennlig #secondhandshopping

Dine valg utgjør en forskjell 💚
.
.
.
#gjenbruk #gjenbruksglede #gjenbrukergøy #brukt #kjøpbrukt #bruktbutikk #secondhand #thrift #thrifting #ikkekast #miljøvennlig #klimavennlig #secondhandshopping
...

Gjenbruken er en kjede av bruktbutikker fra Tromsø i nord til Mandal i sør. Vi har omtrent 1800 fantastiske frivillige som hver uke står på for å holde butikkene åpne. Butikkene eies av Misjonssambandet, som har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til Norge.

Butikker

GJENBRUKEN har brukbutikker over hele landet. Finn din nærmeste butikk for en spennende skattejakt eller en herlig vintage handel.

Bli frivillig

Som frivillig i en av våre butikker vil du utgjøre en forskjell! For andre mennesker og for miljøet – lokalt og globalt. Vi venter på deg!

Vår visjon

GJENBRUKEN har en enkel visjon: Sammen med deg kan vi skape bærekraft. Se denne lille snutten, og les mer på på denne siden.

SKOLE HELSE VANN

Overskuddet fra gjenbruksbutikkene går til Misjonssambandet. Misjonssambandet har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge. Skole, helse og vann er viktige områder innen diakoni/bistand. Pengene som GJENBRUKEN samler inn utgjør derfor livsviktige forskjeller for barn, unge og voksne i den tredje verden.

Se mer

Tusen
Takk!
Vi har mange bokser over hele Sør-Norge hvor du kan putte klær, tekstiler, sko og annet tilbehør som er helt, rent og tørt.
Du kan også levere direkte til våre butikker over hele Norge!

Bli med på laget

Vi trenger flere frivillige medarbeidere til vårt viktige arbeid.

Har DU ledig tid og vil være med på dette fantastiske laget? Lønn får du ikke, men vi tilbyr godt sosialt miljø og mange blide kunder. Det er mange enkle arbeidsoppgaver, både med og uten kundekontakt. God opplæring vil bli gitt.

Bli med da vel! Ring din nærmeste butikk eller bruk skjemaet under.  Vi skaper bærekraft

  Vi sier vi skaper bærekraft – hva mener vi med det?

  Vårt engasjement samsvarer svært godt med «Verdens bærekraftsmål», slik FN har definert dem, og som Norge har forpliktet seg på. Listen under refererer til målene/ikonene ovenfor:

  • 1-3 og 6 Dette er mål Misjonssambandet har arbeidet for i over 100 år, særlig i den tredje verden, men også i eget land. Se våre prosjekter for konkrete eksempler.

  • 4: Misjonssambandet har prosjekter blant annet i Etiopia og Elfenbenkysten hvor utdanning står sentralt

  • 5: Det ukrenkelige menneskeverdet står sentralt i alt vårt arbeid. Likestilling mellom kjønnene er et fokusområde i våre prosjekter!

  • 7-9: Sol og vind, hjelp til selvhjelp og samfunns-byggende arbeid har en sentral plass i de prosjektene vi støtter. Se for eksempel prosjektene under Vann på prosjekt-siden vår.

  • 10. Alle våre prosjekter bygger på premisset om at alle mennesker har den samme verdi. Mindre ulikhet ligger derfor latent i hele vår innstilling.

  • 11. Våre butikker er direkte medvirkende til å gjøre nærområdet de ligger i mer bærekraftige. Dette gjelder også prosjekten vi er med på å støtte gjennom Misjonssambandets arbeid.

  • 12. Dette er kjernen i gjenbruksbutikkene våre. Å ta vare på mer og kaste mindre!

  • 13-15: Klimaendringene er påvirket av produksjoner. Gjenbruk demper dette! Her er det effekter i og over vann! Misjonssambandet satser også gjennom bl.a. Val vgs og utdanning innen akvakultur med søkelys på miljø og bærekraft.

  • 16: Lokalt skjer dette i våre gjenbruksbutikker gjennom det daglige møte mellom mennesker fra ulike kulturer og demografien. Misjonssambandet jobber i mange ulike land med det grunnleggende målet om fred og rettferdighet som et av de mest fremtredende trekkene.

  • 17: Samarbeide for å nå målene. Gjenbruken jobber sammen med andre idelle gjenbruksaktører for å realisere bærekraftsmålene. Omatt er vår felles bransjeforening. Misjonssambandet har også en rekke samarbeidspartnere på de ulike prosjektene man driver.