Våre bruktbutikker skal være unike, kreative og sosiale møtesteder. 

Gjenbruken driver bruktbutikker basert på frivillighet over hele landet. Vi kunne ikke drevet disse uten den formidable innsatsen som legges ned av de frivillige. Det er vanskelig å takke hver enkelt frivillig nok for den gode jobben som legges ned.

Våre butikker er først og fremst møtesteder for mennesker. Ingen mennesker – ingen butikk. Derfor velger vi å si at våre butikker er møtesteder. Vi ønsker at det skal være unike, kreative og sosiale møtesteder, hvor nye bånd knyttes og gamle forsterkes – på tvers av kultur, etnisitet og samfunnslag. Lokale kraftsenter, hvor kunder og frivillige sammen bidrar ved at overskuddet går til prosjekter innen skole, helse og vann i den fattige delen av verden. 

Rammen for dette møtestedet er altså en gjenbruksbutikk. Og merkantilt sett har våre butikker én hovedperson: kunden. For uansett hvor mange frivillige som bidrar: ingen kunde – ingen butikk. Og alle som kommer inn døren i våre butikker er potensielle kunder.

Med dette som et premiss, at kunden er «hovedpersonen», ønsker vi derfor la kunden få spille hovedrollen i våre butikker. Det vil si at gjennom alt det som gjøres i våre butikker bør det synliggjøres hvem som er hovedpersonen. Det gjelder ikke da bare selve butikkopplevelsen, men får konsekvenser for varegrupper, butikkoppsettet, inventaret, kaffekroken, lageret, investeringer med mer.

Og det er dette som gir mest tilbake. Ikke bare i form av penger og økonomisk vekst, eller miljømessig gevinst. Men til den enkelte av våre frivillige. Det å få være med på noe som er grunnfestet på et tydelig rammesett, hvor hensikten er å gi av seg selv til det gode for andre, lokalt og globalt. Det skaper en smittsom glede og entusiasme som også ærer de prinsippene som er lagt ned i skaperverket. Det skaper bærekraft. Og det skaper det beste møtestedet!