Hvorfor gjenbruk?

Hvorfor skal vi bry oss om gjenbruk?

Gjenbruk, definisjon: Noe som er blitt overflødig eller unødvendig brukes på nytt i stedet for å kastes.

Hva er vitsen med å kjøpe brukt? Hvorfor kjøpe gamle klær og gamle møbler i stedet for nytt? Gjenbruk har flere miljømessige fordeler. Blant annet hjelper det oss med å spare energi, begrense forurensning, bevare skaperverket og redusere drivhuseffekten.

La oss se nærmere på hvorfor stadig flere ser verdien av å finne gull i det gamle.

 

Energisparing

Det krever en enorm mengde energi for å lage produktene vi omgir oss med. Når vi gjenbruker for eksempel brukte klær og brukte møbler sparer vi denne energien. Eksakt hvor mye energi man sparer varierer avhengig av materiale. Tar man for eksempel ett tonn resirkulert plast sparer man 5774 Kwh energi, noe som tilsvarer 16 fat med olje. 

1 tonn resirkulert plast sparer:

Kwh energi

Fat med olje

avfall, avhending, deponi

Forhindre forurensning som følger av søppelfyllinger

De fleste av oss misliker tanken på å ha en søppelfylling i nabolaget vårt. Men det er uunngåelig at antallet avfallsdeponier øker så lenge vi fortsetter å kjøpe nye produkter. Selv om avfallsdeponier er ansett som mye mindre skadelige idag enn for 20 år siden vil mange av oss enes om at det er en dårlig bruk av plass. Disse fyllingene er fortsatt også en potensiell kilde for forurensning av grunnvannet ettersom de utskiller metan og andre miljøskadelige gasser.

«Fast fashion»-trenden innebærer at klær aldri får henge lenger enn noen få måneder i butikkene før de blir avløst av en ny mini-trend. Konsekvensen er en bransje som produserer mer, og forbrukere som kaster mer. Begge deler er dårlig nytt for miljøet.

Ved å lete etter skatter i en gjenbruksbutikk i stedet for å jage siste skrik er vi sammen med å sende et signal til produsentene at de bør bremse ned produksjonen.

 

Bevare skaperverket

Nesten alle fabrikker bruker vann i prosesseringen av produkter. Dette vannet slippes ut igjen i naturen etter bruk og tar da med seg forurensende gasser. Resirkulering og kjøp av varer som brukes på nytt reduserer miljøforurensning.

Gjenbruk av avfallsprodukter og resirkulering av materialer i produksjon reduserer bruken av jomfruelig materiale, noe som betyr utarming av jordsmonn og nedbryting av skoger. Den hurtige nedbrytingen av planteliv har ikke bare begrenset tilgangen på naturressurser, men også skapt høyere temperaturer og nedsmelting av polene. Dette rammer mange av landene NLM Gjenbruk arbeider med idag.

 

Reduksjon av drivhuseffekten

daggry, damp, eksosNyere studier viser at menneskelig aktivitet har bidratt til å aksellerere den globale oppvarmingen. Dette har igjen påvirket den kjemiske sammensetningen i atmosfæren. Kasting av søppel er fortsatt ansett som en av de største kildene til utslipp av klimagasser. Derfor er gjenbruk og resirkulering av det vi har også den største bidragsyteren i å bremse den globale oppvarmingen.

Så, for å ta best mulig vare på jorda vi er blitt betrodd og for å ta vare på generasjonene som kommer etter oss, trenger vi å gjøre gjenbruk til en livsstil. Det er mange måter å gjøre dette på:

  • Levere klær du ikke bruker lengre på en gjenbruksstasjon i nærheten.
  • Gjenbruk klær – finn en gjenbruksbutikk i nærheten.
  • Bli med 1800 frivillige medarbeidere som hvert år legger inn av sin egen tid for å gjøre det enkelt å velge miljøvennlig.
  • Oppfordre familiemedlemmer og venner til å gjøre det samme!

Bli med på laget

Vi trenger flere frivillige medarbeidere til vårt viktige arbeid.

Har DU ledig tid og vil være med på dette fantastiske laget? Lønn får du ikke, men vi tilbyr godt sosialt miljø og mange blide kunder. Det er mange enkle arbeidsoppgaver, både med og uten kundekontakt. God opplæring vil bli gitt.

Bli med da vel! Ring din nærmeste butikk eller bruk skjemaet under.