Vi gir klær nytt liv

Vi reduserer  forbruk av nye klær ved å samle inn og gjøre brukte klær tilgjengelig i markedet.

Bedre miljø

Vi utvikler nye muligheter innen kretsløpet for gjenbruks-produkter og utvider vårt samfunns-engasjement kontinuerlig.

Troverdig

Vi skal å være en troverdig aktør innenfor virksomhets-områdene innsamling, gjenvinning og eksport av gjenbruksprodukter.

Skape bærekraft

Gjennom vårt arbeid reise penger for å støtte prosjektene i Norsk Luthersk Misjonssambands virkeområder.

Hva tar vi i mot i boksene?

Boksene er tilgjengelig for innbyggerne. Vi forutsetter at giver leverer klær, sko, slips, belter, vesker og tekstiler i boksene. Tørt og rent i lukket pose. Våte- eller tilgrisete plagg skal leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.

I Oslo kan du levere både hele og slitte klær og tekstiler/filler. Som er i samsvar med NLM Miljøs avtalen med Oslo Kommune gjennom Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)

Ingen varer må plasseres utenfor boksene. Dersom boksen er full er vi glad for å bli gjort oppmerksomme på det. For kontakt ring tlf 22 881467

Takk for at du gir til Gjenbruken – det gir andre en livsforbedrende hverdag. Les mer om Misjonssarbeidet prosjekter på skolehelsevann.no

NLM Miljø og Gjenbruken reiser penger for å støtte de ulike prosjektene Misjonssambandet driver på fire kontinenter. Les mer på skolehelsevann.no

Innsamling av klær i Norge

tonn klær importeres til Norge årlig

tonn klær som samles inn per år

tonn uutnyttet innsamlingspotensiale

Vil du være med å ta samfunnsansvar?

Ved å gi oss plass til en av våre bokser, er du med på å:

 • Utgjøre en forskjell for barn og unge i den tredje verden
 • Redusere  forbruk av nye klær ved å gjøre brukte klær tilgjengelig i markedet.
 • Fra avfall til ressurs – redusere avfall ved å gjøre gjenbruk og materialgjenvinning mulig. De tekstilene som ikke kan gjenbrukes skal så langt som mulig gå til material-gjenvinning, og dernest forbrenning til energi-gjenvinning og skal i dag leveres på gjenvinnings-stasjonene.
 • Motvirker ressursknapphet globalt

Vil du hjelpe til ved å plassere ut en innsamlingsboks? Bruk kontaktskjemaet under, eller last ned samarbeidsavtale her

Fakta om NLM Miljø

Daglig leder: Bent Udnesseter – Tlf. (0047) 40412832

Administrasjonsleder: Arild Berg – Tlf. 930 43 827

Styreleder:Anders Artmark Aanensen

Adr: NLM Miljø AS, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway – Org.nr: 988997943

 

 

Forankring:
NLM miljø AS er 100 prosent eiet av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Formål:
Skal bidra til et bedre miljø og drives etter Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) verdier og fremstå som et troverdig og profesjonelt alternativ til eksisterende aktører innenfor virksomhetsområdene innsamling, gjenvinning og eksport av gjenbruksprodukter.

Drive aktivitet i nær tilknytning eller i samarbeid med NLM`s gjenbrukskjede, herunder cafedrift med innslag av gjenbruksartikler, butikkdrift med lønnede og/eller frivillige, eller virksomhet som på ulikt vis kan støtte opp eller skape synergier for NLM`s miljø- og ideelle profil.

Visjon:
Skaper bærekraft

Gjennom vårt arbeid reise penger for å støtte bistandsprosjekter og diakoni i NLM`s virkeområder. Gjenbruk og gjenvinning gjør belastningen på naturens ressurser mindre, og støtter klima, miljø og helse hvor summen bidrar til en mer bærekraftig utvikling på jorda. Gjennom innovasjon utvikler vi nye muligheter innen kretsløpet for gjenbruksprodukter og utvider vårt samfunnsengasjement kontinuerlig.

Verdier:
NLM Miljø drives i overensstemmelse med NLM personalpolitiske verdigrunnlag.
• Være dynamisk
• Være åpent
• Vise respekt
• Bygge lagånd

Kultur:
NLM Miljø skal ha en kultur som gjenspeiler visjon, mål og verdier. Vår arbeidskultur skal preges av tillit, trygghet og respekt for enkeltmennesker. Vi spiller mot samme mål og anerkjenner hverandre og alles likeverd på tvers av kjønn, generasjoner og bakgrunn. Vi er dynamiske og fremmer nye muligheter.

Verdiene bekreftes gjennom hva vi sier og hva vi gjør, kommunikasjon internt og eksternt og vår grafiske profil.

NLM Miljø tar miljø- og samfunnsansvar i verdikjeden for brukte klær og tekstiler både i Norge og i andre land.

Vi ønsker først og fremst at forbrukeren skal handle mindre, velge kvalitetsklær av organisk materiale, sliter dem lenge og reparere. Forbruket av klær og tekstiler i den rike delen av verden er betydelig og ikke alltid i tråd med det ideelle bildet i dag for en grønnere klode. Sammen med NLM Gjenbruks butikkjede leverer vi løsninger som gjør brukte klær og tekstiler tilgjengelig i markedet for en grønnere handel. Dine brukte klær og tekstiler gjøre en forskjell for miljøet og for enkeltmennesker. Gjenbruk motvirker dessuten ressursknapphet globalt ved sterkt økende befolkning på kloden fram mot 2050 med 10 milliarder mennesker.

Når du leverer klær og tekstiler som kan gjebrukes i en av NLM Gjenbruks innsamlingsbokser skal du vite at alt kommer til nytte. Enten i NLMs Gjenbruksbutikker i Norge, eller i second hand butikker i andre land. Vi ønsker at så mye som mulig av det vi samler inn skal gjenbrukes, det gir størst miljøgevinst. De tekstilene som er fillete bør gå inn i industrien og bli til nye produkter, som pussefiller, møbelpolstring, lydisolering, maleunderlag, isolasjon i biler – hus – og formateriale for støping betong med mer, eller til forbrenning og materialgjenvinning. Denne verdikjeden må defineres og utvikles sammen med kommuner og avfallsselskapene i tråd med EUs mål 2025. NLM Miljø er engasjert i arbeidet gjennom Avfall Norge, nettverk innen tekstilbransjen og blant tekstilinnsamlere og i kontakt med kommuner. 

NLM Miljø er pådriver for miljø- og samfunnsansvar

NLM Miljø skal være en pådriver for god forretningsskikk og miljøansvar i verdikjeden for handel med brukte tekstiler og andre gjenbruksprodukter, både i Norge og internasjonalt. Dette gjør vi blant annet med å fremme internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og etisk handel i tråde med IEH (Initiativ for Etisk Handel), www.etiskhandel.noog FNs Global Compact. FNs ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon kan du lese her https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

NLM Miljø har som målsetning å være blant de beste på markedet.

NLM Miljø har derfor utviklet et Compliance – program.
NLM Miljø vil jobbe for kontinuerlig forbedring. Mulighetene til forbedring skal vi finne gjennom å lære og å evaluere.

 • Besøk hos kunder i Europa
 • Samarbeid med Innovasjon Norge og andre uavhengige aktører
 • Initiere interessentdialog med NGOer og andre relevante aktører
 • Utforske muligheten for næringsutvikling i andre land hvor vi allerede er tilstede

NLM Miljø har dialog med andre i samme sektor. Aktørene innenfor gjenbruk i Norge kjenner vi godt, og vi deler kunnskap og erfaringer i dette nettverket.

Fra januar 2020 er NLM Miljø medlem av Avfall Norge. Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfall – og gjenvinningsbransjen www.avfallnorge.no

Etiske statement

 • Vi respekterer givers gode intensjon ved å levere klær og tekstiler i innsamlingsboksene til NLM Gjenbruk
 • Alt av innsamlede klær og tekstiler kommer til nytte
 • Avfall håndteres etter europeiske standarder
 • Ved eksport skal verdien av varene være større enn fraktkostanden 

Givers medvirkning til samfunnsansvar og orden i lokalmiljøet.
Vi forutsetter at giver leverer klær, sko, slips, belter, vesker og tekstiler i boksen. Tørt og i lukket pose. Ingen varer må plasseres utenfor boksene. Dersom boksen er full er vi glad for å bli gjort oppmerksomme på det.

Ta kontakt med oss!

Ønsker du å komme i kontakt med NLM Miljø? Send oss en epost, så skal vi svare så fort vi har mulighet.

NLM Miljø AS, Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway
Org.nr: 988997943