SKOLE HELSE VANN

Overskuddet fra gjenbruksbutikkene går til Misjonssambandet. Misjonssambandet har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge. Skole, helse og vann er viktige områder innen diakoni/bistand. Pengene som GJENBRUKEN samler inn utgjør derfor livsviktige forskjeller for barn, unge og voksne i den tredje verden.

Skole

Verden over er manglende lese og skriveferdigheter en stor utfordring for velferd, muligheter og et velfungerende samfunn. Misjonssambandet har derfor mange prosjekter hvor utdanning står er sentralt.

I Mongolia støtter Misjonssambandet arbeidet med SFO-tilbud. Barna får et måltid, litt undervisning og er et godt sted å være for barn som ellers ikke ville ha et tilbud mens foreldrene er på jobb.

 I Elfenbenskysten mangler over halvparten av den voksne befolkningen lese og skriveferdigheter. En større andel av disse er kvinner, noe en også ser på verdensbasis.

Helse

Kunnskap om hygiene og ernæring og et godt helsetilbud er helt sentralt for god og bærekraftig utvikling. Misjonssambandets helseprosjekter retter seg særlig mot kvinner, barn og utsatte grupper. Flere av prosjektene er Norad-støttet.

I folkerike Indonesia driver Misjonssambandet blant annet et helseprosjekt, lese- og skriveopplæringskurs og barneklubb. 

Misjonssambandet har lang tradisjon for helserelatert arbeid i Etiopia. I dag arbeider vi spesielt med å få ned mødre- og barnedødeligheten.

vann

Misjonssambandet driver prosjekter relatert til vann-, helse- og hygiene i flere deler av verden. Ved hjelp av lokal deltakelse bygges bl.a. dammer for å samle regnvann til drikkevannskilder.

Uten vann kan ingenting overleve. Rent vann – og nok av det – er avgjørende for hva slags livskvalitet man har. Se hva Misjonssambandet gjør i Kenya.

I Raytu, Øst i Bale i Etiopia har vi drevet et lokalsamfunns-utviklingsprosjekt siden 2002. Vann og støtte til å etablere co-operativer har vært sentrale komponenter helt fra starten.

Alle videoer fra vår YouTube-kanal

MISJONSSAMBANDET er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen "Verden for Kristus". I dag er det en av Europas største misjonsorganisasjoner.

Misjonssambandet har et stort internasjonalt arbeid med mange prosjekter og utsendinger innen misjon/evangelisering og diakoni/bistand i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Arbeidet i Norge inkluderer et utstrakt leirarbeid, skole- og barnehagedrift, Gjenbruken, misjonsfellesskap (både større forsamlinger og mindre grupper), radio- og annen mediedrift, forlagsvirksomhet m.m.

Misjonssambandet er bygd opp demokratisk. Den daglige driften ledes av en generalsekretær på vegne av Misjonssambandets hovedstyre, som igjen velges av Misjonssambandets generalforsamling.

Tusen
Takk!
Vi har mange bokser over hele Sør-Norge hvor du kan putte klær, tekstiler, sko og annet tilbehør som er helt, rent og tørt.
Du kan også levere direkte til våre butikker over hele Norge!

Bli med på laget

Vi trenger flere frivillige medarbeidere til vårt viktige arbeid.

Har DU ledig tid og vil være med på dette fantastiske laget? Lønn får du ikke, men vi tilbyr godt sosialt miljø og mange blide kunder. Det er mange enkle arbeidsoppgaver, både med og uten kundekontakt. God opplæring vil bli gitt.

Bli med da vel! Ring din nærmeste butikk eller bruk skjemaet under.